Constellium SE en TARMAC Aerosave zullen de ontwikkeling van technologieën en processen onderzoeken om aluminium terug te winnen uit afgedankte vliegtuigen en het opnieuw te gebruiken binnen de waardeketen van de luchtvaart, met behoud van materiaaleigenschappen en prestaties. De voetafdruk van aluminium steekt zeer gunstig af bij concurrerende materialen die gebruikt worden bij de productie van vliegtuigen, en gerecycled aluminium draagt bij aan dit voordeel. Gerecycled aluminium gebruikt slechts 5% van de energie die nodig is voor de productie van primair metaal, wat resulteert in 95% minder CO2-uitstoot voor het aluminium dat geproduceerd wordt voor commerciële vliegtuigen.

Het project zal profiteren van de expertise van TARMAC Aerosave op het gebied van ontmanteling en valorisatie van afgedankte vliegtuigen en de knowhow van Constellium op het gebied van metallurgie, aluminiumrecycling en het ontwerp van legeringen. Het doel van dit project is om aan te tonen dat aluminium volledige circulariteit kan bereiken in complexe luchtvaarttoepassingen.