Dr. Reddy's Laboratories SA, een volledige dochteronderneming van Dr. Reddy's Laboratories Ltd., en Coya Therapeutics, Inc. kondigden aan dat ze een ontwikkelings- en licentieovereenkomst (de "overeenkomst") zijn aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisering van COYA 302, een experimentele combinatietherapie voor de behandeling van Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft Coya aan Dr. Reddy's een exclusieve licentie verleend voor de commercialisering van COYA 302, een eigen co-pack kit die een combinatie bevat van IL-2 in lage dosis en CTLA-4 Ig (abatacept) in de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor ALS. Deze overeenkomst is een aanvulling op de licentieovereenkomst met Dr. Reddy's die begin 2023 werd ondertekend.

Coya behoudt het recht om COYA 302 te commercialiseren voor patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) in Japan, Mexico en elk land in Zuid-Amerika. Coya zal verantwoordelijk zijn voor de klinische ontwikkeling van COYA 302 en voor het verkrijgen van wettelijke goedkeuring voor. COYA 302 voor patiënten met ALS in de Verenigde Staten.

Dr. Reddy's zal een vooruitbetaling van USD 7,5 miljoen doen aan Coya. Bij de eerste aanvaarding door de FDA van een IND-aanvraag (investigational new drug) voor COYA 302 voor de behandeling van ALS, zal Dr. Reddy's een bijkomende 4,2 miljoen USD betalen aan Coya. Bij de dosering van de eerste patiënt in de eerste Fase 2 studie van COYA 302 voor de behandeling van ALS in de Verenigde Staten, zal Dr. Reddy's Coya een bijkomende 4,2 miljoen USD betalen.

Coya verwacht dat de IND-aanvraag in de eerste helft van 2024 zal worden ingediend. De overeenkomst omvat ook mijlpaalbetalingen voor ontwikkeling en regelgeving tot USD 40 miljoen indien al deze mijlpaalbetalingen voor ontwikkeling en regelgeving worden behaald. Daarnaast komt Coya in aanmerking om op verkoop gebaseerde mijlpaalbetalingen te ontvangen van maximaal USD 677,25 miljoen, gekoppeld aan niveaus van cumulatieve netto-omzet die over meerdere jaren worden behaald (gedurende de looptijd van de overeenkomst onder voorbehoud van commerciële exclusiviteit van het product).

Daarnaast zal Dr. Reddy's royalty's betalen aan Coya op basis van een percentage nettoverkoop van COYA 302 variërend van lage tot gemiddelde tienerjaren. Coya is geen verbonden partij met Dr. Reddy's of haar promotors/promotorgroep.