Coya Therapeutics, Inc. meldt de publicatie van een onderzoeksartikel getiteld "Immunological, Oxidative, and Structural Factors and Their Responses to Regulatory T Lymphocyte Therapy in Amyotrophic Lateral Sclerosis? in het door vakgenoten beoordeelde tijdschrift Ageing and Neurodegenerative Diseases. In de publicatie wordt verslag gedaan van de analyses van bloedbiomarkergegevens van een transversaal cohort van sporadische ALS-patiënten (n = 30) en gezonde controles (n = 10) en van twee door onderzoekers geïnitieerde klinische onderzoeken (IIT) (n = 11).

In de IIT-studies werden patiënten behandeld met geëxpandeerde Treg-celtherapie in combinatie met een lage dosis interleukine-2 (IL-2). Zoals eerder gemeld, trad er bij patiënten uit deze twee onderzoeken een verbetering op van de ziekteprogressie met bijbehorende verhoogde Treg-aantallen en suppressieve functie. Er zijn sterke aanwijzingen voor de rol van ontsteking en oxidatieve stress in de ernst en snelheid van ziekteprogressie bij ALS.

Deze nieuwe biomarkergegevens tonen aan dat het verbeteren van de Treg-functie de klinische resultaten verbetert met bijbehorende veranderingen in de bloedspiegels van oxidatieve stressmarkers, zoals 4-HNE, en ontstekingsmarkers, waaronder CCL2 en IL-18, en dat deze mogelijk kunnen dienen als objectieve biomarkers van ziekteprogressie en eindpunt-surrogaten voor klinische studies naar therapieën die de Treg-functie verbeteren. Naar aanleiding van deze bemoedigende resultaten is Coya van plan om bloedmarkers van oxidatieve stress en ontsteking systematisch en prospectief te beoordelen in de komende goed onderbouwde placebogecontroleerde klinische studie van COYA 302 (Treg-verhogende biologische combinatie) bij patiënten met ALS, met als doel een beter inzicht te krijgen in de ziekte, met als uiteindelijk doel consistente biomarkers te ontwikkelen om de respons op de behandeling te evalueren.