De raad van bestuur van Creative Enterprise Holdings Limited informeert de aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders dat, op basis van het voorlopig nazicht van de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2020 en de informatie die momenteel beschikbaar is voor de Vennootschap, de Groep naar verwachting een aanzienlijke stijging van niet minder dan 100% zal optekenen in haar niet-geauditeerde geconsolideerde nettowinst voor de zes maanden eindigend op 30 september 2020 in vergelijking met een nettowinst van ongeveer 17,1 miljoen HKD voor de zes maanden eindigend op 30 september 2019. De Raad is van mening dat deze verwachte winststijging voornamelijk toe te schrijven was aan het gecombineerde effect van de factoren: (i) ontvangst van in de tijd beperkte loonsubsidie in het kader van de eerste tranche van het Employment Support Scheme van de HKSAR-regering, dat de Vennootschap heeft toegepast als een zet om werknemers te behouden en de stabiliteit van het personeelsbestand te handhaven; (ii) de gunning door het Hong Kong Department of Health van een aantal contracten voor schoonmaakdiensten in quarantainevoorzieningen, om extra schoonmaakdiensten tegen epidemieën te verlenen; de onderneming heeft deze taak op zich genomen als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming om de gemeenschap te dienen in de strijd tegen het coronavirus; en (iii) organische groei van de activiteiten door de succesvolle verwerving van drie nieuwe contracten voor vastgoedbeheer en een nieuw detacheringscontract van de Hong Kong Housing Authority.