Creative Enterprise Holdings Limited heeft geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 898.154.000 HKD, vergeleken met 783.935.000 HKD een jaar geleden. De bedrijfswinst bedroeg HKD 64.929.000, tegen HKD 37.346.000 een jaar geleden. De winst bedroeg 56.780.000 HKD of 11,36 cent per gewoon en verwaterd winstaandeel, tegen 29.919.000 HKD of 5,98 cent per gewoon en verwaterd winstaandeel een jaar geleden.