Credit Saison Co., Ltd. heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor het boekjaar, op geconsolideerde basis: verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 413.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 77.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 52.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 318,86.

Voor het boekjaar, op niet-geconsolideerde basis: verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van JPY 303.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 42.500 miljoen, een winst van JPY 34.000 miljoen en een winst per aandeel van JPY 206,49.