Credit Saison Co., Ltd. heeft haar geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachting herzien voor het volledige fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 319.500 miljoen JPY ten opzichte van de vorige prognose van 319.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 47.000 miljoen JPY ten opzichte van de vorige prognose van 40.500 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 300,65 JPY ten opzichte van de vorige prognose van 259,07 JPY.

Voor de niet-geconsolideerde jaarrekening verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van 265.000 miljoen JPY tegenover 265.000 miljoen JPY volgens de vorige prognose, een bedrijfsresultaat van 33.500 miljoen JPY tegenover 29.500 miljoen JPY volgens de vorige prognose, een nettoresultaat van 28.500 miljoen JPY tegenover 26.000 miljoen JPY volgens de vorige prognose en een gewone winst per aandeel van 182,22 JPY tegenover 166,23 JPY volgens de vorige prognose.