Het bedrijf kwam al vaker aan bod in deze rubriek. De recurrente omzet is sinds 2018 — het jaar voor de beursgang — met een factor zesendertig keer gestegen. In 2023 groeide de klantenbasis nog steeds met 41 % ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Onder deze klanten bevinden zich al meer dan de helft van de Fortune 500 en drie van de vier grootste Amerikaanse financiële instellingen. De verwering van nieuwe klanten buiten beschouwing geladen, overschrijdt het retentiepercentage van het Falcon-softwareplatform 98 %.

De geïntegreerde oplossing van CrowdStrike is op het juiste moment op de juiste plaats. Alle IT-afdelingen streven ernaar hun architecturen inzake cyberveiligheid te vereenvoudigen. Momenteel is er een grote versnippering merkbaar, met té nichegerichte aanbieders. In deze context heeft het "alles-in-één"-label van Falcon veel aantrekkingskracht.

Medeoprichter George Kurtz neemt geen blad voor de mond wanneer hij de superioriteit van zijn product beschrijft ten opzichte van Defender — het platform van Microsoft. Dit zal de speculaties over een mogelijke overname van CrowdStrike door Microsoft alleen maar aanwakkeren.

Aan het einde van vorige week verwelkomde de markt de goede kwartaalresultaten van CrowdStrike, vergezeld van een bevestiging van het doel voor over drie jaar: 5 miljard dollar aan jaarlijks terugkerende omzet en een operationele marge van 20 %.

Het nakomen van deze belofte zal noodzakelijkerwijs een paradigmaverschuiving vereisen. Op dit moment is CrowdStrike nauwelijks winstgevend omdat de beloningen in aandelenopties en soortgelijke vergoedingen 20 % van de omzet opslokken. Dit is een typisch voorbeeld van de Amerikaanse techbubbel, en geeneens de meest opvallende...

De huidige beurswaardering komt neer op een vijfjaarsgemiddelde van twintig keer de verwachte omzet van dit jaar. Het in Austin gevestigde bedrijf zal geen andere keuze hebben dan niet af te wijken van zijn zeer ambitieuze stappenplan om een dergelijke multiple te ondersteunen.