De Raad van Bestuur van CRRC Corporation Limited kondigde de resultaten aan van de eerste buitengewone algemene vergadering van 2024 die gehouden werd op 19 maart 2024, Op de BAV werd de heer Ma Yunshuang verkozen tot uitvoerend directeur van de derde sessie van de Raad, en zijn ambtstermijn zal beginnen op de datum waarop hij verkozen werd op de BAV en eindigen op de datum waarop de ambtstermijn van de derde sessie van de Raad afloopt. De Raad kondigde aan dat, na overweging en goedkeuring tijdens de tweeëntwintigste vergadering van de derde sessie van de Raad bijeengeroepen na de BAVA, de heer Ma Yunshuang verkozen is als lid van het strategiecomité en lid van het benoemingscomité van de derde sessie van de Raad en dat zijn ambtstermijn zal ingaan op de datum waarop dit besluit werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de Raad en zal eindigen op de datum waarop het ambtstermijn van de derde sessie van de Raad verstrijkt.