Cryosite Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar eindigend op 30 juni 2018. Op basis van niet-geauditeerde managementrekeningen voor het jaar eindigend op 30 juni 2018, en vóór de normale eindejaarsherziening van de boekwaarde van activa, verwacht het bedrijf een volledig jaarverlies na belastingen te rapporteren in de range van $1,2 miljoen - $1,3 miljoen. Het verlies is voornamelijk te wijten aan de afschrijvingen en eenmalige kosten die zich in de eerste helft van het jaar voordeden in verband met de sluiting van de verwerking en inzameling van navelstrengbloed en weefselcomponent van de activiteiten van het bedrijf. De onderneming bleef het hele jaar door werken met een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten. Dit werd gecompenseerd door een investering in infrastructuur die resulteerde in een netto kasuitstroom voor het jaar van $400.000. De bovenstaande beoordeling is onderworpen aan een audit en de normale eindejaarsevaluatie van de boekwaarde van de activa.