Cryosite Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten AUD 9,014 miljoen bedroegen, tegenover AUD 7,973 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg AUD 1,480 miljoen, tegen een nettoverlies van AUD 565.157 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg AUD 0,0316 tegen een verlies per aandeel van AUD 0,0368 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg AUD 0,0303 tegenover een verwaterd verlies per aandeel van AUD 0,0362 een jaar geleden.