Cryosite Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten AUD 10,081 miljoen bedroegen, tegenover AUD 9,014 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen AUD 652.574 tegenover AUD 1,480 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,0139 tegen AUD 0,0316 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,0134 tegen AUD 0,0303 een jaar geleden.