Cryosite Limited heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van AUD 11,76 miljoen, tegen AUD 10,02 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg AUD 1,36 miljoen, tegen AUD 0,652574 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,0279 tegenover AUD 0,0139 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,0279 tegen AUD 0,0134 een jaar geleden.