Crystal International Group Limited heeft aangekondigd dat het bestuur heeft aanbevolen om de aandeelhouders een slotdividend van 9,8 HK cent per gewoon aandeel uit te betalen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. Afhankelijk van de goedkeuring van het voorgestelde slotdividend door de aandeelhouders op de algemene vergadering die op 15 juni 2022 wordt gehouden, zal het voorgestelde slotdividend naar verwachting op 7 juli 2022 worden uitbetaald. Om vast te stellen of de aandeelhouders recht hebben op het voorgestelde slotdividend, zal het register van aandeelhouders van de vennootschap gesloten zijn van 23 juni 2022 tot en met 27 juni 2022, beide dagen inbegrepen, tijdens welke periode geen overdracht van aandelen zal worden geregistreerd.