Crystal International Group Limited heeft een slotdividend voorgesteld van 11,8 cent per gewoon aandeel voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De voorgestelde betaling van het slotdividend is afhankelijk van goedkeuring door de aandeelhouders van de onderneming ("Aandeelhouders") tijdens de jaarlijkse algemene vergadering (de "AVA") die op 7 juni 2023 wordt gehouden. Bij goedkeuring door de Aandeelhouders zal het voorgestelde slotdividend naar verwachting op 7 juli 2023 worden uitgekeerd aan Aandeelhouders wier namen op 28 juni 2023 in het ledenregister van de Vennootschap staan ingeschreven.