CSC Financial Co., Ltd. heeft een slotdividend van 2,5 RMB per 10 aandelen voorgesteld voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. De betaaldatum is 22 augustus 2024.