CSOP Asset Management Pte. Ltd. (de Beheerder) is de beheerder van de ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF (de ETF). Het fonds heeft een dividenduitkering aangekondigd van SGD 0,20 per aandeel op naam van elke houder van de uitkeringsaandelenklassen (CYB & CYC) van de ETF.

De ex-dividenddatum is 15 december 2023. Registratiedatum is 18 december 2023. Betaaldatum van de uitkering is 22 december 2023.