CSOP Asset Management Pte. Ltd. (de Beheerder) is de beheerder van de ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF (de ETF). Het fonds heeft een dividenduitkering aangekondigd van SGD 0,20 per aandeel op naam van elke houder van de uitkeringsaandelenklassen (CYB & CYC) van de ETF.

De ex-dividenddatum is 19 juni 2024. Registratiedatum is 20 juni 2024. Betaaldatum van de uitkering is 27 juni 2024.