CSOP Investments VCC - ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF kondigde de benoeming aan van Soh Yeefei tot uitvoerend bestuurder. Uitvoerend Bestuurder verantwoordelijk voor het algemeen beheer en de controle van de Vennootschap en elk Compartiment in overeenstemming met de statuten. Werkervaring: Singapore Exchange - Head of Product Development (december 2001 tot mei 2021); Gemini Trust - Principal Product Manager (juni 2021 tot juli 2022); CSOP Asset Management Pte.

Ltd. - Head of Product and Client Strategy (juli 2022 tot november 2023) - Country Head (november 2023 heden). Mevrouw Soh is momenteel Country Head bij CSOP Asset Management Pte. Ltd. Professionele kwalificaties: Bachelor of Business van de Nanyang Technological University.

Benoemingsdatum is 31 december 2023.