CTOS Digital Berhad heeft een derde interim enkelvoudig dividend van 0,64 sen per gewoon aandeel vastgesteld voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023, dat niet belastbaar is in de handen van de aandeelhouders ingevolge paragraaf 12B van Bijlage 6 van de Inkomstenbelastingwet 1967, te betalen op 22 december 2023. De dividenduitkeringsdatum is 24 november 2023.