Dah Sing Financial Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar rapporteerde de onderneming netto-interestinkomsten van HKD 2.027,7 miljoen, vergeleken met HKD 1.968,21 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 832,98 miljoen HKD, vergeleken met 881,22 miljoen HKD een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 2,61 HKD tegen 2,76 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 2,61 HKD vergeleken met 2,76 HKD een jaar geleden.