Dah Sing Financial Holdings Limited rapporteerde resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van 2.332,51 miljoen HKD, vergeleken met 2.027,7 miljoen HKD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 921,86 miljoen HKD, vergeleken met 842,4 miljoen HKD een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 2,89 vergeleken met HKD 2,64 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was HKD 2,74 vergeleken met HKD 2,64 een jaar geleden.