Daily Polymer Corp. kondigde de benoeming aan van Wah Lee Industrial Corp: Yang, Yuan-Cheng tot bestuurder; Hongsheng Energy Co. Ltd.: Zhou, Dai-Yi als directeur jurist en Cheng Ta Professional Sailboat Co.

Ltd.: Chen, Zong-Yi als directeur jurist. CV van de nieuwe functiehouder: Yang, Yuan-Cheng Investment Management Department Senior Project Manager van Wah Lee Industrial Corp.; Zhou, Dai-Yi Directeur van Ming Yao International Investment Co. Ltd. en Chen, Zong-Yi Directeur van Pontex Polyblend Co.

Ltd. De wijzigingen zijn van kracht vanaf 19 juni 2023.