Dana Gas PJSC heeft tijdens haar AVA op 17 april 2024 goedgekeurd dat er geen dividend zal worden uitgekeerd voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.