Dawood Lawrencepur Limited heeft aangekondigd dat de raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 26 augustus 2020 een interimdividend in contanten heeft aanbevolen voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2020, tegen een koers van LKR 4 per aandeel, dat wil zeggen 40%.