Dawood Lawrencepur Limited heeft bekendgemaakt dat de heer Muhammad Jawaid Iqbal met ingang van 9 juni 2023 is teruggetreden uit de Raad van Bestuur van het bedrijf. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke verandering binnen de leiderschapsstructuur van het bedrijf. De beslissing van Muhammad Jawaid Iqbal om terug te treden uit de Raad van Bestuur van Dawood Lawrencepur Limited is openbaar gemaakt, en het bedrijf erkent zijn bijdragen en diensten tijdens zijn ambtstermijn.

Als lid van de raad van bestuur speelde Iqbal een belangrijke rol in het vormgeven van de strategische richting van het bedrijf en het begeleiden van de activiteiten. Het aftreden van een directeur kan vaak leiden tot een tijdelijke vacature binnen het bestuur. In reactie op het vertrek van Muhammad Jawaid Iqbal heeft Dawood Lawrencepur Limited aangekondigd dat de vacante positie te zijner tijd door de raad van bestuur zal worden opgevuld.

Het bedrijf zal het noodzakelijke proces in gang zetten om een geschikte kandidaat te vinden die effectief kan bijdragen aan de groei en het succes van het bedrijf.