Deccan Gold Mines Limited heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur van de Onderneming op zijn vergadering van 30 mei 2022 kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Natesan Chinnapan, als niet-uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder van de Onderneming op 31 mei 2022 aan het einde van de kantooruren. De heer Natesan Chinnapan zal op 1 juni 2022 de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereiken. Er zij dus op gewezen dat de genoemde Bestuurder zijn ontslag heeft ingediend overeenkomstig de bepalingen van Regulation 17(1A) van de SEBI Listing Regulations, die bepaalt dat met ingang van 1 april 2019 "Geen enkele beursgenoteerde entiteit zal een persoon benoemen of het mandaat van een persoon voortzetten als niet-uitvoerend Bestuurder die de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt.

Datum van beëindiging: 31 mei 2022.