Press Release - Persbericht

Wednesday 07 December 2022 at 18:00h CET - Woensdag 7 december 2022 om 18:00h

New 120M€ Sustainability Linked Loan Facility

Hooglede-Gits,7 December 2022 - Deceuninck announces today it has concluded a new Sustainability Linked Revolving Credit Facility with KBC Bank NV for an amount of EUR 120.000.000. This Credit Facility has a tenor of 5 years with two extension options of one year and will be used for general corporate purposes including the refinancing of certain existing debt and further investments in sustainability.

The pricing of the Credit Facility will be linked to the performance of Deceuninck Group on three Sustainability Key Performance Indicators: 1) reduction of scope 1 and 2 Green House Gas emissions,

  1. increase of the output volume of material recycled in the recycling plant in Diksmuide and 3) improvement of a Work Safety indicator.

Bruno Humblet, CEO of Deceuninck: "For years, Deceuninck has been a pioneer in recycling and sustainability in our sector. Securing the 120m€ of funding for the coming five years will allow us to accelerate our investments in sustainability, which is really at the heart of our mission. By signing the SBTi-commitment letter on 19 January 2022, Deceuninck has engaged itself to deliver on very ambitious targets in terms of GHG-emissions. This new credit facility will enable Deceuninck to make the investments required to realize these targets and to continue to position itself as a leader in reducing CO2-emissions globally. Moreover, we remain committed to design and produce products with the highest standards on insulation, helping consumers to significantly reduce energy consumption. "

Nieuwe duurzaamheidslening van 120 miljoen euro

Hooglede-Gits,7 december 2022 - Deceuninck kondigt vandaag aan dat het een nieuwe Sustainability Linked Revolving Credit Facility heeft afgesloten met KBC Bank NV voor een bedrag van EUR 120.000.000. Deze kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar met twee opties tot verlenging met één jaar en zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bepaalde bestaande schulden en verdere investeringen in duurzaamheid.

De interest op deze kredietfaciliteit zal worden gekoppeld aan de prestaties van Deceuninck Group op drie key performance indicators inzake duurzaamheid: 1) vermindering van scope 1 en 2 uitstoot van broeikasgassen, 2) toename van het outputvolume van gerecycleerd materiaal in de recyclingfabriek in Diksmuide en 3) verbetering van een indicator voor arbeidsveiligheid.

Bruno Humblet, CEO van Deceuninck: "Deceuninck is al jaren een pionier in recycling en duurzaamheid in onze sector. Het vastleggen van 120m€ aan financiering voor de komende vijf jaar zal ons toelaten om onze investeringen in duurzaamheid te versnellen. Met de ondertekening van de SBTi-commitment letter op 19 januari 2022 heeft Deceuninck zich geëngageerd om zeer ambitieuze doelstellingen op het vlak van BKG-uitstoot te realiseren. Deze nieuwe kredietfaciliteit zal Deceuninck in staat stellen om de investeringen te doen die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren en zich te blijven positioneren als een leider in het verminderen van CO2-uitstoot wereldwijd. Bovendien blijven we ons inzetten om producten te ontwerpen en te produceren met de hoogste normen op het gebied van isolatie, waardoor we de consument helpen om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen. "

www.deceuninck.com

2

End of press release

About Deceuninck

Founded in 1937, Deceuninck is a top 3 independent designer and manufacturer of PVC and composite profiles for windows and doors. Headquartered in Hooglede-Gits (BE), Deceuninck is organized in 3 geographical segments: Europe, North America and Turkey & Emerging Markets. Deceuninck operates 17 vertically integrated manufacturing facilities, which together with 16 sales and distribution facilities guarantee the necessary service and response time to Customers. Deceuninck strongly focuses on innovation, sustainability and reliability. Deceuninck is listed on Euronext Brussels ("DECB").

Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com

www.deceuninck.com

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Deceuninck NV published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 18:51:03 UTC.