Delek Logistics Partners, LP heeft zijn driemaandelijkse cashuitkering voor het vierde kwartaal van 2023 vastgesteld op $1,055 per gewone commanditaire eenheid, of $4,22 per gewone commanditaire eenheid op jaarbasis. Deze uitkering betekent een stijging van 1,0% ten opzichte van de uitkering voor het derde kwartaal van 2023 van $1,045 per gewone commanditaire vennoteenheid ($4,18 per gewone commanditaire vennoteenheid op jaarbasis) en een stijging van 3,4% ten opzichte van de uitkering van Delek Logistics voor het vierde kwartaal van 2022 van $1,02 per gewone commanditaire vennoteenheid ($4,08 per gewone commanditaire vennoteenheid op jaarbasis). De distributie in contanten voor het vierde kwartaal van 2023 is betaalbaar op 12 februari 2024 aan geregistreerde houders van deelnemingsrechten op 5 februari 2024.