Denarius Metals Corp. heeft op haar jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 20 oktober 2022 de benoeming goedgekeurd van Hernan Juan Jose Martinez Torres en Federico Restrepo-Solano als bestuurders van de onderneming om hun functie uit te oefenen tot de volgende jaarvergadering van de onderneming of tot hun opvolgers worden benoemd of gekozen.