Er werden driedimensionale geologische modellen gemaakt om de gemineraliseerde domeinen van het mineraaldepot te identificeren. De mineralisatie is geologisch beperkt tot de gemineraliseerde domeinen om de in situ mineralisatie nauwkeurig weer te geven. De schatting van de minerale reserves werd uitgevoerd met wetenschappelijke Vulcan-software in een 3D-blokmodel, met blokken variërend van 4x4 x 4 meter tot 2x2 x 2 meter, een grootte die overeenkomt met de selectieve mijnbouweenheid die is voorzien voor ondergrondse mijnbouw van de afzetting.

Het mijnplan in de PFS is gebaseerd op de minerale reserves, zoals samengevat in tabel 5, die zijn geschat voor een combinatie van ondergrondse extractie op subniveau en ondergrondse mijnbouwmethoden met open stoppen met lange gaten.