Denarius Metals Corp. heeft een eerste schatting van de minerale reserves aangekondigd, opgesteld in overeenstemming met de CIM-richtlijnen en de openbaarmakingsvereisten van NI 43-101, voor zijn Lomero-Poyatos-project in Zuid-Spanje, dat voor 100% in eigendom is. Deze eerste schatting van de minerale reserves omvat in totaal 83 diamantboringen van in totaal ongeveer 26.000 m, die zijn opgenomen in het huidige geologische model.

Een deel van deze boringen is gebruikt in de eerste MRE op basis van de beschikbaarheid van analyse-informatie van het laboratorium, wat resulteerde in 71 boringen voor 21.505 meter boring. Aanvullende informatie is in het model geïntegreerd uit geologische kartering en gegevens van historische niveaukaarten en mijnuitputting. SRK is de auteur van deze eerste MRE voor Lomero.

Tijdens het werkprogramma hebben SRK en het QP de beschikbare boorinformatie gebruikt om de volgende belangrijke taken uit te voeren: invoer en validatie van de boordatabase van de boorprogramma's van de onderneming, die zijn geïntegreerd met de databases van historische explorateurs, voor analyse. SRK is van mening dat alleen de datasets Alto en CMR vergelijkbare monsterpopulaties vertonen, wat aangeeft dat deze datasets kunnen worden gecombineerd; SRK heeft een aantal locatiebezoeken uitgevoerd om een eerste structureel kader voor Lomero vast te stellen met behulp van informatie uit geologische kartering en boorgaten; generatie van een brosse breukmodel, met behulp van Seequent Leapfrog Geo door SRK met interpretatie en observaties van het geologisch team van de onderneming; SRK heeft een verfijnd geologisch model ontwikkeld met behulp van een vereenvoudigd lithologisch model dat het nieuwe breukmodel weerspiegelt; een analyse van het schattingsdomein (“Exploration Data Analysis”), waarbij de belangrijkste veranderingen in gegevens door bemonstering of geologische criteria zijn geïdentificeerd. Op basis van dit onderzoek heeft SRK besloten om bepaalde boringen uit de historische boordatasets uit te sluiten van het schattingsproces, vanwege een gebrek aan ondersteunende informatie, maar heeft de logboekinformatie waar mogelijk gebruikt als leidraad voor de geologische en mineralisatiemodellen; definitie van een mineralisatiemodel dat de volgende deeldomeinen omvat: Massive Sulphides Semi Massive Sulphides Stockwork de oorspronkelijke monsters zijn gecodeerd uitgaande van harde contacten tussen de drie mineralisatiestijlen, die na statistische analyse op passende wijze zijn afgedekt en samengesteld; de ruimtelijke continuïteit van de goudwaarden is onderzocht met een variografisch onderzoek; er zijn schattingen gemaakt van de waarden voor Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe en S met behulp van Seequent Leapfrog Edge, met gebruikmaking van zowel Inverse Distance als Ordinary Kriged, waarbij ter validering een nearest neighbor beoordeling is uitgevoerd; een schattingsmethode in twee stappen is gebruikt, waarbij de eerste stap een zoekellipsoïde is die is georiënteerd op de variabele vorm van de middellijn van het schattingsdomein; een dichtheidsonderzoek, waarbij drie dichtheidswaarden in het blokmodel zijn gedefinieerd (gemiddelde toegewezen waarden, regressiewaarden en geschatte waarden) om de gevoeligheid van het algemene model te testen met als eindmodel waarden die zijn toegewezen via de regressiemethode; en, de minerale hulpbron is geclassificeerd als 'Inferred' en is gerapporteerd als een gecombineerd open en ondergronds project met gebruikmaking van veronderstelde kosten en terugwinningspercentages.

Bij de schatting van het gehalte is voor het model 2022 uitgegaan van blokafmetingen van 10 m bij 10 m bij 5 m. De blokgrootte weerspiegelt mogelijke variaties in de grootte van ondergrondse of open mijnbouweenheden (SMU). SRK heeft subblokken gebruikt om de gedefinieerde mineralisatie en lithologische modellen nauwkeurig weer te geven, met een subblokgrootte van 2,5 m x 2,5 m x 1,25 m voor de wireframes.

Aangezien het eerste metallurgische testwerk voor Lomero nog gaande is, heeft SRK voor deze exercitie gebruik gemaakt van benchmark recuperaties die typisch zijn voor de Pyrietengordel afzettingen. SRK waarschuwt dat veranderingen in de metallurgische terugwinning een aanzienlijke invloed zullen hebben op de waarde van het project en merkt op dat veranderingen ten opzichte van historisch werk kunnen leiden tot veranderingen in het MRE. Op basis van deze onzekerheid heeft SRK de classificatie beperkt tot Inferred voor Denarius' eerste MRE voor Lomero.