Deutsche Telekom heeft dinsdag een juridische strijd gewonnen om de antitrusttoezichthouders van de EU zover te krijgen dat ze rente betalen over het deel van een boete dat is terugbetaald na een beroep, wat goed nieuws zou kunnen zijn voor een vergelijkbare vordering van 593 miljoen euro (638,3 miljoen dollar) door Intel.

Een groot aantal bedrijven heeft in de afgelopen jaren mededingingsautoriteiten aangeklaagd voor vertragingsrente op boetes in nietig verklaarde antitrustzaken, met een totaal aan claims van ongeveer 800 miljoen euro. Intel is de meest in het oog springende zaak.

De Commissie legde Deutsche Telekom in 2014 een boete van 31 miljoen euro op voor het berekenen van oneerlijke groothandelsprijzen in Slowakije. Een lagere rechtbank verlaagde de boete tot 19 miljoen euro en beval de Commissie om ongeveer 1,8 miljoen euro aan rente te betalen.

De EU-mededingingsautoriteit betaalde vervolgens het verschil terug aan Deutsche Telekom, maar niet de rente over de periode tussen de betaling en de terugbetaling.

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) koos de kant van de Duitse telecomoperator.

"De (Europese) Commissie moet rente betalen over boetes die zij ten onrechte heeft opgelegd in mededingingszaken en die zij voorlopig heeft geïnd," aldus de rechters.

"Deze rente is bedoeld om de betrokken onderneming tegen een standaardtarief te compenseren voor het verlies van het genot van het bedrag in kwestie," zeiden ze.

Het HvJEU zei dat de lagere rechtbank terecht had geoordeeld dat de toepasselijke rentevoet die de Commissie aan Deutsche Telekom moet betalen, de herfinancieringsrentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) is, vermeerderd met 3,5 procentpunten.

De eis van Intel voor 593 miljoen euro aan rente is op een terugbetaalde boete van 1,06 miljard euro uit een zaak die in 2022 werd vernietigd. Een aantal luchtvaartmaatschappijen die beboet zijn voor deelname aan een luchtvrachtkartel vragen ook rente voor hun vernietigde boetes.

De uitspraak is definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

De zaak is C-221/22 P Commissie/Deutsche Telekom.

($1 = 0,9290 euro) (Verslag door Foo Yun Chee)