BERLIJN (dpa-AFX) - De Duitse federatie voor milieu en natuurbescherming (BUND) en de Duitse huurdersbond roepen op tot een eerlijker verdeling van de kosten voor de energetische modernisering van huurflats. "Klimaatbescherming in de bouwsector moet succesvol en sociaal rechtvaardig zijn", zei BUND-directeur Antje von Broock woensdag.

De twee verenigingen willen de zogenaamde moderniseringsheffing verlagen van acht naar een uniforme drie procent om huurders te beschermen tegen buitensporige huurverhogingen na renovaties. De heffing is het deel van de investeringen dat verhuurders elk jaar mogen doorberekenen aan huurders.

Tegelijkertijd stellen de BUND en de huurdersvereniging voor om de verplichting voor verhuurders om renovaties uit te voeren te verhogen om meer stimulansen te creëren voor diepgaande klimaatvriendelijke modernisering. Verhuurders zouden de overheidssubsidie moeten kunnen behouden in ruil voor een lagere moderniseringsheffing.

Hogere huren door moderniseringsheffing

De moderniseringsheffing bedraagt acht procent. Als een verwarmingssysteem wordt vervangen, mag tien procent van de kosten worden doorberekend aan de huurders. Dit leidt tot een stijging van de huren, wat vooral een probleem is voor huurders met lagere inkomens, aldus Melanie Weber-Moritz, federaal directeur van de Duitse huurdersvereniging. Huurders zijn momenteel de dupe van de maatregelen voor energiemodernisering. De federale regering moet hier verandering in brengen.

De eis is gebaseerd op het één-derde model, dat bedoeld is om een eerlijker verdeling van de kosten tussen verhuurders, huurders en de publieke sector te bieden. BUND en de huurdersvereniging hebben een studie laten uitvoeren door het Ifeu-instituut in Heidelberg om dit model te berekenen. "De resultaten van onze studie tonen aan dat een verlaging van de moderniseringsheffing tot drie procent noodzakelijk is voor een sociaal aanvaardbare renovatie," benadrukte Weber-Moritz.

Peter Mellwig van het Ifeu-instituut legde uit dat de studie aantoonde dat energie-efficiënte renovaties neutraal zouden blijven in termen van warme huren voor huurders met het eenderde model. Er werd niet berekend wat de kosten van het overheidsprogramma zouden zijn./pul/DP/nas