BERLIJN (dpa-AFX) - Bouwsenator Christian Gaebler wil verder werken aan de voorbereidingen voor de geplande kaderwet van de senaat over de socialisatie van grote woningcorporaties in Berlijn. Volgens hem is het noodzakelijk om te beginnen voordat de resultaten van het door de belastingdienst aangekondigde juridische advies beschikbaar zijn. "We zullen intern kijken naar de beoordelingscriteria voor ons gebied. Bovenal: Wat zijn de criteria die eigenlijk socialisatie rechtvaardigen?" vertelde de SPD-politicus aan het Duitse persbureau.

Gaebler: Kaderwet moet criteria specificeren

De meningen hierover lopen uiteen: "Er bestaat onenigheid over de vraag of uitvoeringskwesties al in de kaderwet aan de orde moeten komen," zei Gaebler. "Naar mijn mening moeten de criteria hiervoor al aan de orde zijn, anders heeft de kaderwet geen zin. Als er alleen in staat dat je sectie 15 van de basiswet mag implementeren, dan kun je het met rust laten."

Het controversiële deskundigenadvies over de kaderwet, dat onder andere door de Linke Partei in Berlijn en het initiatief "Deutsche Wohnen & Co. onteigenen" scherp is bekritiseerd, vindt Gaebler echter niet overbodig. "Ik begrijp dat dit irritatie oproept," gaf hij toe. "Aan de andere kant heeft de commissie van deskundigen zich helemaal niet beziggehouden met de kaderwet - dus het is verstandig om dit van tevoren op te helderen," zei Gaebler. "Daarom zullen we op tijd nadenken over welke aanknopingspunten er zouden kunnen zijn voor de woningbouwsector."

"Ik ben van mening dat, indien mogelijk, alle relevante gespecialiseerde administraties nu moeten kijken welk voorbereidend werk ze kunnen doen en niet moeten wachten tot het rapport beschikbaar is," zei de SPD-politica. "De tijd tot die tijd moet worden gebruikt om technische zaken voor te bereiden die niet direct met het rapport te maken hebben." De opdracht voor het rapport wordt in het eerste kwartaal van 2024 gegeven en de resultaten worden niet voor de herfst verwacht.

De discussie over de socialisatie van woningcorporaties werd geïnitieerd door het initiatief "Onteigen Deutsche Wohnen & Co.". In een referendum op 26 september 2021 stemde ruim 59% van de kiezers voor de socialisatie van vastgoedbedrijven met meer dan 3.000 flats in Berlijn.

De toenmalige rood-groen-rode senaat benoemde vervolgens een commissie van deskundigen. In haar eindrapport dat in juni werd gepresenteerd, kwam deze tot de conclusie dat de socialisatie van grote woningcorporaties in Berlijn mogelijk was. De stemming is nog niet door de politici uitgevoerd.

Gaebler ziet socialisatie niet als oplossing

Gaebler is het niet eens met de beschuldiging dat de SPD de uitvoering van het referendum over socialisatie uitstelt: "We hebben geen vertragingsstrategie in gedachten - dat zou alleen maar leiden tot meer onzekerheid. Ons doel moet zo snel mogelijk duidelijkheid zijn."

Socialisatie is echter geen oplossing voor de problemen op de woningmarkt. "We hebben het over ongeveer 200.000 flats op een totaal van twee miljoen. Ik zou het geweldig vinden als we 200.000 extra flats in staatshanden zouden krijgen, maar ik zou meer willen weten over de risico's en de neveneffecten."

Veel is nog onduidelijk. Eén risico zijn de onduidelijke kosten voor de belastingbetaler. "De commissie van deskundigen heeft hier geen duidelijk antwoord op gegeven. Ze heeft zes verschillende rekenmodellen gepresenteerd, maar zonder te zeggen welke de juiste is."/ah/DP/zb