Dongfeng Motor Group Company Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2023. Voor het jaar verwacht het bedrijf dat het nettoverlies bij toerekening niet hoger zal zijn dan 4,0 miljard HKD, vergeleken met de nettowinst toerekenbaar aan de Groep voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2022 van 10.265 miljoen HKD.