Op 2 september 2022 heeft de raad van bestuur van DP Cap Acquisition Corp. I's raad van bestuur Dan Lynch benoemd tot financieel directeur en hoofdboekhouder van de vennootschap, telkens met ingang van 2 september 2022. Dan Lynch is Vice President Finance bij Data Point Capital.

Voordat hij in 2022 bij Data Point Capital in dienst trad, was de heer Lynch van 2016 tot 2022 Vice President of Finance bij Berkshire Partners in Boston. Hij begon zijn carrière in de auditpraktijk van het kantoor van PwC in Boston waar hij verschillende publieke en private vermogensbeheerklanten bediende. De heer Lynch behaalde een MS in Accounting aan het Boston College en zijn BA in Accounting aan het Saint Anselm College.

Op dezelfde datum trad de heer Savitz, die een Klasse II-bestuurder was, af als bestuurder en werd onmiddellijk door de Raad gekozen als Klasse III-bestuurder. Het aftreden en de herverkiezing van de heer Savitz vonden uitsluitend plaats om het evenwicht in de klassen van de Raad te herstellen en voor alle andere doeleinden, met inbegrip van de vergoeding, wordt het dienstverband van de heer Savitz in de Raad geacht ononderbroken te zijn voortgezet. De Raad bestaat nu uit één Klasse I bestuurder, één Klasse II bestuurder en twee Klasse III bestuurders.

De huidige Klasse I Bestuurder is nu Diane Hessan; de huidige Klasse II Bestuurder is Lars Albright; en de huidige Klasse III Bestuurders zijn Leonard Schlesinger en Scott Savitz.