Dragon Mountain Gold Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van AUD 7.248, tegenover AUD 10.322 een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg AUD 324.653, tegen AUD 360.152 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,0012 tegen AUD 0,0014 een jaar geleden.