Dream International Limited heeft niet-geauditeerde geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor de periode verwacht de onderneming een stijging van niet minder dan 80% van de brutowinst en een stijging van niet minder dan 300% van de nettowinst in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2021. De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de inkomsten ten gevolge van de toename van het verkoopvolume en de productprijs van de Groep.