Dream International Limited heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019. De raad van bestuur van de Dream International Limited heeft de aandeelhouders van het bedrijf en potentiële investeerders geïnformeerd dat de Groep naar verwachting een aanzienlijk hogere winst zal boeken voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019 in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2018. Op basis van de voorlopige beoordeling op de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep en informatie waarover de raad momenteel beschikt, werd de stijging voornamelijk ondersteund door de toename van het totale verkoopvolume van de Groep.