Dream International Limited gaf een geconsolideerde winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders geïnformeerd dat op basis van de voorlopige beoordeling door de raad van bestuur op de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep en de informatie waarover de raad momenteel beschikt, de Groep naar verwachting een daling van de nettowinst met ongeveer 43% tot 53% zal noteren voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2020.