De raad van bestuur van Dream International Limited heeft aangekondigd dat de Groep naar verwachting een aanzienlijk hogere winst zal boeken voor het jaar eindigend op 31 december 2017 in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2016. Op basis van de voorlopige beoordeling op de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep en informatie waarover de raad momenteel beschikt, werd de stijging voornamelijk ondersteund door de toename van het verkoopvolume van het segment plastic cijfers.