Dream International Limited heeft een omzetindicatie gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2020. De raad van bestuur van de vennootschap wenst de aandeelhouders van de vennootschap en potentiële investeerders te informeren dat op basis van de voorlopige beoordeling door de raad van bestuur op de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep en de informatie die momenteel beschikbaar is voor de raad van bestuur, de Groep naar verwachting een daling van de omzet met ongeveer 5% zal noteren voor het jaar eindigend op 31 december 2020 in vergelijking met de omzet voor het jaar eindigend op 31 december 2019 en een daling van de brutowinst met ongeveer 31% voor het jaar eindigend op 31 december 2020 in vergelijking met de brutowinst voor het jaar eindigend op 31 december 2019. De daling van de omzet en de brutowinst leidde tot een daling van ongeveer 43% van de nettowinst van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2020 in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2019. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de vermindering van de totale handelsvolumes van de markt die beïnvloed werd door de pandemie van het nieuwe coronavirus (COVID-19).