De raad van bestuur van Dream International Limited heeft aangekondigd dat de Groep naar verwachting een aanzienlijk hogere winst zal boeken voor het jaar eindigend op 31 december 2016 in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2015. Op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep en de informatie waarover de raad momenteel beschikt, was de stijging te wijten aan de algemene toename van het verkoopvolume.