Dream International Limited heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Voor het jaar wordt verwacht dat de Groep een daling van de nettowinst zal optekenen met ongeveer 24% tot 34% voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021, vergeleken met de overeenkomstige periode in 2020. De daling is voornamelijk te wijten aan de stijging van de grondstofprijs.