Dream International Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 1.959,471 miljoen HKD, vergeleken met 1.629,551 miljoen HKD een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg HKD 76,950 miljoen, vergeleken met HKD 118,568 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 45,392 miljoen HKD, tegen 87,448 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,067 tegen HKD 0,129 een jaar geleden.