Dream International Limited heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 4.799,79 miljoen HKD, tegen 3.779,62 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 193,56 miljoen HKD, vergeleken met 272,78 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,286 tegen HKD 0,403 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,286 vergeleken met HKD 0,403 een jaar geleden.