Duke Energy heeft een driemaandelijks dividend in contanten op haar gewone aandelen van $1,025 per aandeel aangekondigd. Dit dividend is betaalbaar op 17 juni 2024 aan aandeelhouders die op 17 mei 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister waren ingeschreven.