Dusit Thani Public Company Limited heeft gemeld dat de onderneming het Amendment to Land Lease Agreement is aangegaan met The Crown Property Bureau (het "CPB") voor de 21 Rai 55,97 vierkante wah van de grond geregistreerd onder het CPB, die is gelegen op nr. 1, Saladaeng Sub-District, kruising van Silom Road, Silom District, Bangkok voor de ontwikkeling van een gemengd vastgoedontwikkelingsproject, namelijk Dusit Central Park (het "DCP") gelegen op de kruising van Silom Road en Rama IV Road. De wijziging houdt in dat de bouwperiode, die oorspronkelijk 7 jaar bedroeg, van 1 juli 2017 tot 30 juni 2024, 9 jaar wordt, van 1 juli 2017 tot 30 juni 2026.

Deze wijziging van de bouwperiode heeft tot gevolg dat de herziene begindatum van de erfpachtperiode, die oorspronkelijk op 1 juli 2024 begon, op 1 juli 2026 begint, terwijl de erfpachttermijn ongewijzigd blijft. Met andere woorden, de erfpachttermijn bestrijkt een periode van 30 jaar met het recht om deze met nog eens 30 jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden (30+30 jaar) of vanaf 1 juli 2026 tot 30 juni 2086. De wijziging van de Land Lease Agreement wordt beschouwd als een verwerving van activa, waarbij het bedrag niet hoger is dan het budget voor het DCP-project dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nr.

28/2021 op 29 april 2021.