De Raad van Bestuur van Dusit Thani Public Company Limited No.7/2022 die op 15 augustus 2022 gehouden werd, heeft zoals aanbevolen door het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance het volgende goedgekeurd: De benoeming van mevrouw Pranee Phasipol tot Voorzitter van het Auditcomité ter vervanging van de vacante functie, met ingang van 15 augustus 2022. Haar ambtstermijn is gelijk aan de resterende duur van haar mandaat als Bestuurder. De benoeming van mevrouw Piyaporn Phanachet tot Lid van het Auditcomité ter vervanging van mevrouw Pranee Phasipol die benoemd werd tot Voorzitter van het Auditcomité met ingang van 15 augustus 2022.

Haar ambtstermijn is gelijk aan de resterende duur van haar mandaat als Bestuurder. Derhalve zal het Auditcomité uit de volgende drie onafhankelijke bestuurders bestaan: Mevrouw Pranee Phasipol - Voorzitter van het Auditcomité; de heer Teerapol Chotichanapibal - Lid van het Auditcomité; mevrouw Piyaporn Phanachet - Lid van het Auditcomité.